Bỏ phân loại chính quy, tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Bỏ phân loại chính quy, tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức, theo một dự thảo vừa...
Các trường công an sẽ hạn chế tuyển đầu vào với học sinh THPT?

Các trường công an sẽ hạn chế tuyển đầu vào với học sinh THPT?

Ngoài việc điểm chuẩn vào một số chuyên ngành giảm, 2019 cũng là năm đầu tiên Học viện Cảnh sát Nhân dân...
Những quan niệm sai lầm về việc học online

Những quan niệm sai lầm về việc học online

Học tại nhà, tại bất cứ đâu, lấy kiến thức và bằng cấp quốc tế là một khái niệm không xa lạ...
Năm 2019, tuyển sinh công an và quân đội có biến động gì?

Năm 2019, tuyển sinh công an và quân đội có biến động gì?

Chỉ tiêu không tăng nhưng điểm chuẩn vào các trường công an, quân đội trong hai năm qua đã giảm, đặc biệt...

Bài viết mới

Được xem nhiều